«Фэрмерс Органик Гарден» ЖЧКнун токой пайдалануучуларына тренинг өтүлдү

Жоопкерчилиги чектелген «Фермерс Органик Гарден» уюмунун Арсланбаптагы фермерлерине, токой пайдалануучуларына »Органикалык стандарттын талаптары», «Токой азыктарынын сапатын камсыз кылуу» темасы боюнча »Био Сервис» коомдук фондунун тренерлери тарабынан окутуулар өтүлдү.