Новости

Новости

 

«Ишкер Кей-Джи» кооперативинин кайра иштетүүчүлөрүнө тренинг өтүлдү.

Базар-Коргон районунун Акман айылында кайра иштетүүчү цехтин кызматкерлерине »Био Сервис» Коомдук Фонду тарабынан »Органикалык жапайы өсүмдүктөрдү кайра иштетүү жана органикалык стандарттын талаптарын аткаруу» деген темада окуу өткөрүлдү. Каржылоочу уюмдар ELSOFP жана KAFLU.

«Берен» кооперотивинин төө бурчак талааларында апробация учуру

ЮСАИД «Конкуренттүү ишкана» долбоорунун алкагындагы «Төө буурчакты эл аралык органикалык сертификациялоо» долбоорунун Талас облусундагы «Берен» кооперативинин фермерлеринин талааларында апробоция өткөрүлдү.

Берен кооперативинин фермерлерине тренинг өтүлдү

«Төө буурчакты эл аралык органикалык сертификациялоо» долбоорунун алкагында Талас облусундагы «Берен» кооперативинин фермерлерине «Төө буурчакты жыйноодо, сактоодо, ташууда жана кайра иштетүүдө коюлган органикалык талаптар»- деген темада окуу өтүлдү. ЮСАИД уюмунун колдоосунда ишке ашырылып жаткан долбоордо «Берен» кооперативинде 75 био фермер органикалык сертифакициядан өтүп жатышат.

Агротуризм боюнча жолугушуу

Жалал-Абад шаарында үстүбүздөгү жылдын 22-августунда «Био Сервис» Коомдук Фонду жана »Био Фермер» кооперативи, Швейцариялык туристтер менен жолугушуп, анда органикалык пахта өндүргөн фермердик үй бүлөлөрдүн агротуризм боюнча мүмкүнчүлүктөрү, тажрыйбалары жөнүндө баарлашуу болду.

Подписание грантового соглашение с USAID «Агросоода»

Сегодня, 19 августа, между проектом USAID «Агросоода» и ОФ «Био Сервис» подписано грантовое соглашение, в рамках которого будет реализован двухгодичный проект «Интенсивное животноводство и выращивание кукурузы для экструдирования кормов для крупного рогатого скота». Основные цели проекта:  Увеличение дохода членов кооператива на 60% путем повышения знаний и внедрения интенсивного методаПодробнее

Тренинги в Ала-Букинсом районе

Тренеры Общественного фонда «Био Сервис», в рамках программы «Комплексное развитие регионов», проект «Интенсивное производство и переработка кукурузы повышение дохода фермеров Ала-Букинского района», проводят тренинги для фермеров из 6 айылных аймаков Ала-Букинского района, по теме «Борьба против сорняков, вредителей и болезней кукурузы».

СВК в «Берен»

Общественный фонд «Био Сервис» в Таласе провел очередной тренинг для участковых инспекторов кооператива «Берен» по системе внутреннего контроля.

Органикалык айыл чарбасын жургузуу боюнча семинар

2022-жылдын 12-майында Жалал-Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Бүргөндү айылында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Органикалык айыл чарба департаменти тарабынан уюштурулган фермерлердин потенциалын жогорулатуу, мүмкүнчүлүктөрү, артыкчылыктары жөнүндө бөлүшүү жана бардык кызыкдар тараптарды органикалык айыл чарба өндүрүшүн туура жүргүзүүгө багыттоо максатында окуу-семинар болуп өттү. Семинарга Жалал-Абад облусундагы Экономика жана Регионду Комплекстүү ӨнүктүрүүПодробнее

Тренинги для фермеров.

Тренеры Общественного фонда «Био Сервис», в рамках программы «Комплексное развитие регионов», проект «Интенсивное производство и переработка кукурузы повышение дохода фермеров Ала-Букинского района», проводят тренинги для фермеров из 6 айылных аймаков, Ала-Букинского района по агротехнологии выращивания кукурузы и разновидности гибридных сортов.

Обучение сотрудников кооператива «Берен».

Региональный инспектор ОФ «Био Сервис» Жолдошов Болот, обучил сотрудников цеха сортировки и упаковки органической фасоли кооператива «Берен» в городе Талас по приемам, хранению, калибровке, маркировке, отгрузке и очистке цеха в соответствии со стандартами ЕС. Он также обучал биоинспекторов органической сертификации и системам внутреннего контроля.